Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

DANE TELEADRESOWE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE

 

ADRES:   KWPSP w Szczecinie
    ul. Firlika 9-14
  70-637 Szczecin

WYKAZ TELEFONÓW KW PSP W SZCZECINIE

Centrala :        (91) 4 808 800

Kancelaria :     (91) 4 808 803         Fax (91) 4 808 804

Komendanci:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki                                   p.o. mł. bryg. Jarosław Tomczyk

Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego            st. bryg. Jacek Rudziński

Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego            bryg. mgr inż. Marek Popławski

 

Sekretariat     (91) 4 808 801       Fax. (91) 4 808 802

Komórki organizacyjne i osoby kontaktowe:

 

Komórki organizacyjne

Osoba

Nr wewn.

Nr miejski

Wydział Operacyjny

Stanisław Wajszczuk

861

(91) 4 808 861

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Piotr Sawczyszyn

822

(91) 4 808 822

Wydział Organizacji
i Nadzoru

Robert Tarczyński

870

(91) 4 808 870

Wydział Kwatermistrzowski

Sylwester Podwyszyński

810

(91) 4 808 826

Wydział Finansów

Magdalena Grabicka

840

(91) 4 808 840

Wydział Kadr

Krzysztof Stelmasiak

831

(91) 4 808 831

Pomoc Prawna

Barbara Dąbrowska

873

(91) 4 808 873

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zbigniew Adamczyk

809

(91) 4 808 809

Ośrodek Szkolenia

Tomasz Dębowski

 

(94) 37 329 23

 

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa :

ADRES:          
ul. Firlika 9-14
70-637 Szczecin
tel. (91) 4 808 850
Fax.(91) 4 808 853

Ośrodek Szkolenia:
ul. Kolejowa 16
78-449 Borne Sulinowo
tel. (94) 3 732 921
Fax. (94) 3 732 922

Metadane

Data publikacji : 29.03.2007
Data modyfikacji : 20.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosowicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kosowicz

Opcje strony

do góry