Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2020, 11:07

Biuletyn Informacji Publicznej KW PSP w Szczecinie

ADRES: KW PSP w Szczecinie
ul. Firlika 9-14
70-637 Szczecin

Wykaz telefonów KW PSP w Szczecinie

Centrala :        (91) 4 808 800
Kancelaria :     (91) 4 808 803      Fax (91) 4 808 804

Komendanci:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki                                   mł. bryg. Jarosław Tomczyk
Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego            st. bryg. Jacek Rudziński

Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego            bryg. mgr inż. Marek Popławski

Sekretariat     (91) 4 808 801     Fax (91) 4 808 802

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa :

ADRES: Ośrodek szkolenia:
ul. Firlika 9-14
70-637 Szczecin
tel. (91) 4 808 850
Fax.(91) 4 808 853
 
ul. Kolejowa 16
78-449 Borne Sulinowo
tel. (94) 37 329 20
Fax. (94) 37 329 22
 

www szczecin.kwpsp.gov.pl

www.bip.gov.pl

do góry